378/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
ikona P
Číslo předpisu 378/2010 Sb.
Částka 136
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 12. 2010
Rozeslán dne 17. 12. 2010
Platnost od 17. 12. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Provádí předpis 219/2003 Sb.
Novelizován předpisem 42/2014 Sb., 3/2018 Sb., 315/2020 Sb., 505/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva zemědělství zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje druhový seznam pěstovaných rostlin, který je uveden v příloze.

Účinnost 1.1.2011.