8/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti pro posouzení vhodnosti názvů odrůd pěstovaných rostlin
ikona P
Číslo předpisu 8/2004 Sb.
Částka 2
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 12. 2003
Rozeslán dne 5. 1. 2004
Platnost od 5. 1. 2004
Účinnost od 15. 1. 2004
Poznámka k účinnosti Tato vyhláška pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, pokud jde o zemědělské druhy pěstovaných rostlin a zeleninové druhy pěstovaných rostlin uvedené v druhovém seznamu v příloze č. 1 k zákonu.
Platnost do 4. 5. 2006
Provádí předpis 219/2003 Sb.
Zrušen předpisem 178/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
Vyhláška Ministerstva zemědělství stanoví podrobnosti pro posouzení vhodnosti názvů odrůd pěstovaných rostlin.
Účinnost 15.1.2004.
Tato vyhláška pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, pokud jde o zemědělské druhy pěstovaných rostlin a zeleninové druhy pěstovaných rostlin uvedené v druhovém seznamu v příloze č. 1 k zákonu.