189/1991 Sb. - Vyhláška o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování
ikona P
Číslo předpisu 189/1991 Sb.
Částka 38
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 5. 1991
Rozeslán dne 28. 5. 1991
Platnost od 28. 5. 1991
Účinnost od 28. 5. 1991
Platnost do 29. 6. 2005
Provádí předpis 29/1984 Sb.
Novelizován předpisem 234/2003 Sb.
Zrušen předpisem 224/2005 Sb.