59/1985 Sb. - Vyhláška o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele
ikona P
Číslo předpisu 59/1985 Sb.
Částka 17
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 7. 1985
Rozeslán dne 14. 8. 1985
Platnost od 14. 8. 1985
Účinnost od 1. 9. 1985
Platnost do 25. 6. 1997
Provádí předpis 76/1978 Sb., 29/1984 Sb.
Zrušen předpisem 139/1997 Sb.