230/1991 Sb. - Nařízení vlády o zřizování středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování ústředními orgány státní správy a o podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu zabezpečení
ikona P
Číslo předpisu 230/1991 Sb.
Částka 45
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 8. 5. 1991
Rozeslán dne 24. 6. 1991
Platnost od 24. 6. 1991
Účinnost od 24. 6. 1991
Platnost do 31. 10. 2008
Provádí předpis 29/1984 Sb.
Zrušen předpisem 362/2008 Sb.