324/1996 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
ikona P
Číslo předpisu 324/1996 Sb.
Částka 96
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 17. 12. 1996
Rozeslán dne 31. 12. 1996
Platnost od 31. 12. 1996
Účinnost od 1. 1. 1997
Platnost do 2. 12. 1999
Ruší předpis 379/1990 Sb., 245/1993 Sb.
Provádí předpis 76/1978 Sb., 29/1984 Sb.
Novelizován předpisem 321/1998 Sb.
Zrušen předpisem 306/1999 Sb.