139/1997 Sb. - Vyhláška o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců
ikona P
Číslo předpisu 139/1997 Sb.
Částka 48
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 5. 1997
Rozeslán dne 26. 6. 1997
Platnost od 26. 6. 1997
Účinnost od 26. 6. 1997
Platnost do 31. 12. 2004
Ruší předpis 59/1985 Sb.
Provádí předpis 76/1978 Sb., 29/1984 Sb.
Zrušen předpisem 563/2004 Sb.