153/1996 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úplaty na vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem a způsob její úhrady
ikona P
Číslo předpisu 153/1996 Sb.
Částka 45
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 2. 5. 1996
Rozeslán dne 5. 6. 1996
Platnost od 5. 6. 1996
Účinnost od 1. 9. 1996
Platnost do 31. 12. 2004
Provádí předpis 29/1984 Sb.
Zrušen předpisem 689/2004 Sb.