91/1978 Sb. - Nařízení vlády, jímž se prodlužuje povinná školní docházka na některých školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
ikona P
Číslo předpisu 91/1978 Sb.
Částka 21
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 23. 8. 1978
Rozeslán dne 30. 8. 1978
Platnost od 30. 8. 1978
Účinnost od 1. 9. 1978
Platnost do 30. 8. 1984
Provádí předpis 63/1978 Sb.
Zrušen předpisem 29/1984 Sb.