62/1985 Sb. - Vyhláška o postupu ústředních orgánů a národních výborů při řízení a plánování přípravy mládeže pro povolání a o organizaci středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
ikona P
Číslo předpisu 62/1985 Sb.
Částka 17
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 7. 1985
Rozeslán dne 14. 8. 1985
Platnost od 14. 8. 1985
Účinnost od 1. 9. 1985
Platnost do 27. 5. 1991
Ruší předpis 61/1979 Sb.
Provádí předpis 77/1978 Sb., 29/1984 Sb.
Zrušen předpisem 188/1991 Sb.