226/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/67 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
ikona P
Číslo předpisu 226/2002 Sb.
Částka 87
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 5. 2002
Rozeslán dne 4. 6. 2002
Platnost od 4. 6. 2002
Účinnost od 1. 7. 2002
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 99/1963 Sb., 71/1967 Sb., 337/1992 Sb., 227/2000 Sb.
Novelizován předpisem 501/2004 Sb., 281/2009 Sb., 297/2016 Sb.