440/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 440/2004 Sb.
Částka 144
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 6. 2004
Rozeslán dne 26. 7. 2004
Platnost od 26. 7. 2004
Účinnost od 26. 7. 2004
Platnost do 18. 9. 2016
Novelizuje předpis 227/2000 Sb.
Zrušen předpisem 297/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • §1 (změny),
 • §2 včetně nadpisu - nové znění,
 • §3 (změny),
 • vkládá se nový §3a,
 • §4, §5 (změny),
 • vkládají se nové §5a „Povinnosti označující osoby“ a §5b „Povinnosti držitele certifikátu“,
 • §6 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2) - nové znění,
 • vkládají se nové §6a „Povinnosti kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb při vydávání kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných systémových certifikátů“ a §6b „Povinnosti kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb při vydávání kvalifikovaných časových razítek“, včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 2a),
 • §7, §9, §10 (změny),
 • vkládá se nový §10a „Podmínky pro rozšíření služeb akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb“,
 • §11, §12 (změny),
 • vkládají se nové §12a „Náležitosti kvalifikovaného systémového certifikátu“ a §12b „Náležitosti kvalifikovaného časového razítka“,
 • §13 včetně nadpisu - nové znění,
 • §14 (změny),
 • §15 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7) - nové znění,
 • §16 včetně nadpisu - nové znění,
 • Nadpis §17 zní: "Prostředky pro bezpečné vytváření a ověřování elektronických podpisů",
 • §17 (změny),
 • vkládá nový §17a „Prostředky pro vytváření elektronických značek“,
 • §18 včetně nadpisu - nové znění,
 • vkládá se nový §18a „Přestupky“,
 • §19 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8) - nové znění,
 • §20 včetně nadpisu - nové znění.

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení uvedená v Čl. II novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.
Účinnost změn 26.7.2004.