486/2004 Sb. - O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) - úplné znění zákona č. 227/2000 Sb.
Číslo předpisu 486/2004 Sb.
Částka 167
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 6. 2000
Rozeslán dne 29. 7. 1999
Platnost od 29. 7. 1999
Účinnost od 1. 9. 2002
Platnost do 18. 9. 2016
Úplné znění pr. př. 227/2000 Sb.
Zrušen předpisem 297/2016 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 440/2004 Sb.