101/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 101/2010 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 3. 2010
Rozeslán dne 15. 4. 2010
Platnost od 15. 4. 2010
Účinnost od 15. 4. 2010
Novelizuje předpis 328/1999 Sb., 227/2000 Sb., 227/2009 Sb.
Novelizován předpisem 297/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

  • Změna v §9 a §11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
    • Změny jsou provedeny v čl. LXXXII (Přechodná ustanovení k zákonu č. 328/1999 Sb.) a v čl. CCIII.

Účinnost změn 15.4.2010.