212/2012 Sb. - Vyhláška o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu)
ikona P
Číslo předpisu 212/2012 Sb.
Částka 75
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 6. 2012
Rozeslán dne 20. 6. 2012
Platnost od 20. 6. 2012
Účinnost od 1. 7. 2012
Platnost do 18. 9. 2016
Provádí předpis 227/2000 Sb.
Zrušen předpisem 297/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).
Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví strukturu údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupy pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka.

Účinnost 1.7.2012.