83/1998 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
ikona P
Číslo předpisu 83/1998 Sb.
Částka 31
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 3. 1998
Rozeslán dne 15. 4. 1998
Platnost od 15. 4. 1998
Účinnost od 1. 7. 1998
Novelizuje předpis 20/1966 Sb., 50/1976 Sb., 455/1991 Sb., 222/1994 Sb., 18/1997 Sb.
Novelizován předpisem 458/2000 Sb., 186/2006 Sb., 375/2011 Sb.