97/1963 Sb. - Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
ikona P
Číslo předpisu 97/1963 Sb.
Částka 55
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 4. 12. 1963
Rozeslán dne 16. 12. 1963
Platnost od 16. 12. 1963
Účinnost od 1. 4. 1964
Platnost do 31. 12. 2013
Ruší předpis 41/1948 Sb.
Novelizován předpisem 158/1969 Sb., 234/1992 Sb., 264/1992 Sb., 125/2002 Sb., 37/2004 Sb., 257/2004 Sb., 361/2004 Sb., 377/2005 Sb., 57/2006 Sb., 70/2006 Sb., 233/2006 Sb., 296/2007 Sb., 123/2008 Sb., 7/2009 Sb., 409/2010 Sb., 28/2011 Sb., 139/2011 Sb., 188/2011 Sb., 172/2012 Sb., 396/2012 Sb.
Zrušen předpisem 91/2012 Sb.