234/1992 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 234/1992 Sb.
Částka 49
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 28. 4. 1992
Rozeslán dne 29. 5. 1992
Platnost od 29. 5. 1992
Účinnost od 1. 7. 1992
Platnost do 31. 12. 2013
Novelizuje předpis 94/1963 Sb., 97/1963 Sb.
Novelizován předpisem 91/2012 Sb.
Zrušen předpisem 89/2012 Sb.