41/1948 Sb. - Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého
ikona P
Číslo předpisu 41/1948 Sb.
Částka 19
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 11. 3. 1948
Rozeslán dne 10. 4. 1948
Platnost od 10. 4. 1948
Účinnost od 1. 5. 1948
Platnost do 31. 3. 1964
Novelizuje předpis 946/1811 Sb.z.s., 208/1854 ř.z., zák.čl. XVI/1876, zák.čl. XX/1877, zák.čl. XVI/1894, zák.čl. XXXI/1894, 56/1928 Sb., 117/1945 Sb.
Ruší předpis 997/1812 Sb.z.s.
Novelizován předpisem 266/1949 Sb.
Zrušen předpisem 97/1963 Sb.