361/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 361/2004 Sb.
Částka 118
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 5. 2004
Rozeslán dne 15. 6. 2004
Platnost od 15. 6. 2004
Účinnost od 15. 6. 2004
Platnost do 31. 12. 2013
Novelizuje předpis 97/1963 Sb.
Zrušen předpisem 91/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • v části II se vkládá nový oddíl 4 "Zvláštní ustanovení o uznání a výkonu některých cizích rozhodnutí" (§68a až §68c),
  • nadpis nad §69 zní:
    "ČÁST III Závěrečná ustanovení".

Účinnost změn 15.6.2004.