123/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/63 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/91 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 123/2008 Sb.
Částka 39
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 3. 2008
Rozeslán dne 15. 4. 2008
Platnost od 15. 4. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Novelizuje předpis 97/1963 Sb., 99/1963 Sb., 549/1991 Sb.
Novelizován předpisem 91/2012 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
 2. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, a
 3. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Změny:

 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §42, §79, §114b, §172 (změny),
  • vkládá se nový §174a "Elektronický platební rozkaz" včetně nadpisu,
  • §229, §374a (změny).
 • Změna v §51 odst. 2 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, kde se na konci textu písmene d) doplňují slova "nebo elektronickým platebním rozkazem".
 • Změna v příloze k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, kde se vkládá nová položka 1a.

Účinnost změn 1.7.2008.