120/2002 Sb. - Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 120/2002 Sb.
Částka 52
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 3. 2002
Rozeslán dne 9. 4. 2002
Platnost od 9. 4. 2002
Účinnost od 1. 7. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 3 odst. 2, § 7 odst. 1 písm. a), § 7 odst. 7, § 11 odst. 2 a 3, § 11 odst. 4 písm. a), § 16 odst. 2 písm. a), § 16 odst. 2 písm. b) bodu 2 a § 16 odst. 2 písm. d) bodu 2, nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009, ustanovení § 8 odst. 1, 2, 3 a 5 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004, ustanovení § 2 odst. 11, § 4 odst. 8, § 5 odst. 5 věty druhé, § 7 odst. 4, § 7 odst. 11, § 8 odst. 4, § 9 odst. 4 a 5, § 10, § 11 odst. 7, § 12, 13, § 15 odst. 3 písm. e) a f), § 17 a § 22 odst. 5 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, ustanovení § 14 nabývá účinnosti 1. července 2003, ustanovení § 19 písm. b), § 20 odst. 1 písm. a) až l), § 20 odst. 2 a § 21 nabývají účinnosti 1. července 2004.odst. 4 a 5, § 10, § 11 odst. 7, § 12, 13, § 15 odst. 3 písm. e) a f), § 17 a § 22 odst. 5 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, ustanovení § 14 nabývá účinnosti 1. července 2003, ustanovení § 19 písm. b), § 20 odst. 1 písm. a) až l), § 20 odst. 2 a § 21 nabývají účinnosti 1. července 2004.
Pr. př. je v úplném znění 86/2009 Sb.
Novelizuje předpis 368/1992 Sb., 166/1999 Sb., 258/2000 Sb.
Novelizován předpisem 186/2004 Sb., 125/2005 Sb., 297/2008 Sb., 136/2010 Sb., 342/2011 Sb., 375/2011 Sb., 18/2012 Sb., 243/2016 Sb., 324/2016 Sb.
Prováděn předpisem 304/2002 Sb., 305/2002 Sb., 5/2008 Sb., 343/2011 Sb.