ikona Pikona R
307/2013 Sb. - Zákon o povinném značení lihu

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
307/2013 Sb. - Zákon o povinném značení lihu
ikona P
Číslo předpisu 307/2013 Sb.
Částka 117
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 9. 2013
Rozeslán dne 2. 10. 2013
Platnost od 2. 10. 2013
Účinnost od 1. 12. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení §77 odst. 4 nabývá účinnosti dne 2.10.2013.
Novelizuje předpis 676/2004 Sb., 545/2005 Sb., 310/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 289/2009 Sb., 59/2010 Sb., 457/2011 Sb., 18/2012 Sb.
Ruší předpis 149/2006 Sb., 172/2006 Sb., 328/2009 Sb., 284/2010 Sb., 310/2012 Sb.
Novelizován předpisem 308/2013 Sb., 344/2013 Sb., 331/2014 Sb., 243/2016 Sb., 183/2017 Sb., 609/2020 Sb.
Prováděn předpisem 334/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o povinném značení lihu.
Předmět úpravy
Tento zákon stanoví

 1. povinné značení lihu ve spotřebitelském balení pro účely správy spotřební daně z lihu,
 2. podmínky nakládání s lihem a
 3. působnost správních orgánů v souvislosti se značením lihu a s nakládáním s lihem.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Část první zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Část devátá zákona č. 545/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.
 3. Část pátá zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).
 4. Část devadesátá sedmá zákona č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
 5. Část osmá zákona č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 6. Část první zákona č. 289/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Část druhá zákona č. 59/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Část dvacátá pátá zákona č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky.
 9. Část čtyřicátá první zákona č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky.
 10. Nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného.
 11. Nařízení vlády č. 284/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného.
 12. Vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
 13. Vyhláška č. 328/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb. 14. Vyhláška č. 310/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.

Účinnost 1.12.2013, s výjimkou ustanovení §77 odst. 4, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení (2.10.2013).