149/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 149/2006 Sb.
Částka 51
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 4. 2006
Rozeslán dne 21. 4. 2006
Platnost od 21. 4. 2006
Účinnost od 21. 4. 2006
Platnost do 29. 11. 2013
Ruší předpis 147/2005 Sb.
Provádí předpis 676/2004 Sb.
Novelizován předpisem 328/2009 Sb., 310/2012 Sb.
Zrušen předpisem 307/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva financí byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví vzor, rozměry a ochranné prvky kontrolní pásky, způsob umístění kontrolní pásky na spotřebitelském balení lihu, vzor návrhu na registraci a vzor registrace, vzor a náležitosti objednávky kontrolních pásek, způsob zařazení do úrovně obsahu etanolu, způsob odběru kontrolních pásek, vracení a zúčtování kontrolních pásek a způsob evidence kontrolních pásek.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 147/2005 Sb.
, kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost 21.4.2006.