284/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území ČR nebo na daňové území ČR dovezeného
ikona P
Číslo předpisu 284/2010 Sb.
Částka 106
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 15. 9. 2010
Rozeslán dne 14. 10. 2010
Platnost od 14. 10. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Platnost do 30. 11. 2013
Novelizuje předpis 172/2006 Sb.
Zrušen předpisem 307/2013 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného.
Změna:

  • v §1 nařízení vlády o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného, se částka "0,33 Kč" nahrazuje částkou "0,40 Kč".

Účinnost změn 1.1.2011.