334/2013 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu
ikona P
Číslo předpisu 334/2013 Sb.
Částka 130
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 10. 2013
Rozeslán dne 29. 10. 2013
Platnost od 29. 10. 2013
Účinnost od 1. 12. 2013
Provádí předpis 307/2013 Sb.
Novelizován předpisem 610/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu.
Vyhláška Ministerstva financí stanoví k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu:

 • Vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky,
 • složení a způsob vytvoření evidenčního označení kontrolní pásky,
 • způsob umístění a upevnění kontrolní pásky na spotřebitelském balení lihu,
 • způsob objednávání, převzetí a prodeje kontrolní pásky,
 • náležitosti a vzor objednávky kontrolní pásky,
 • údaje na kontrolní pásce shodné s údaji umožňujícími stanovení základu spotřební daně,
 • způsob a formu vedení evidence kontrolních pásek,
 • způsob vracení kontrolní pásky,
 • obsah záznamu o výsledku inventury kontrolních pásek,
 • obsah dokladu o přepravě kontrolních pásek,
 • prodejní cenu kontrolní pásky, a
 • ukončení platnosti kontrolní pásky.
Účinnost 1.12.2013.