289/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 289/2009 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2009
Rozeslán dne 4. 9. 2009
Platnost od 4. 9. 2009
Účinnost od 1. 10. 2009
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 676/2004 Sb.
Novelizován předpisem 362/2009 Sb., 307/2013 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 až §5, §7 až §12, §14, §15 (změny),
  • §16 - nové znění,
  • §17, §18 (změny),
  • Hlava VI "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§19 až §24) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 17 a 18 - nové znění,
  • §31 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §32 (změny),
  • za §32 se vkládá článek II, který zní:
   "Čl. II
   Přechodná ustanovení
   1. Osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nabízejí, prodávají nebo skladují líh ve spotřebitelském balení s obsahem menším než 0,2 l, který není označen kontrolní páskou, jej mohou na daňovém území České republiky nabízet, prodávat nebo skladovat nejdéle do 30. června 2009.
   2. Osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nabízejí, prodávají nebo skladují líh v nádobách nebo jiných obalech s obsahem nad 6 l, který je označen kontrolní páskou, jej mohou na daňovém území České republiky nabízet, prodávat nebo skladovat nejpozději do 30. června 2009.
   3. Řízení, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která nebyla do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně dokončena, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.".
 • Změna v §7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Ustanovení čl. III se použije i pro zdaňovací období, které započalo v roce 2009.

Účinnost změn 1.10.2009.