310/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 310/2012 Sb.
Částka 112
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 9. 2012
Rozeslán dne 21. 9. 2012
Platnost od 21. 9. 2012
Účinnost od 26. 9. 2012
Platnost do 30. 11. 2013
Novelizuje předpis 149/2006 Sb.
Zrušen předpisem 307/2013 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon o povinném značení lihu a o změně zákona o daních z příjmů.
Změny v ustanoveních:

  • §3 "Vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky" - nové znění,
  • §7 "Způsob zařazení do úrovně podle obsahu etanolu" - nové znění,
  • Příloha č. 1 a č. 6 - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Vzor kontrolní pásky uvedený v příloze č. 1 vyhlášky č. 149/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je i ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky vzorem kontrolních pásek, jimiž byl označen líh ve spotřebitelském balení uvedený do volného daňového oběhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; to neplatí, byl-li tento líh znovu uveden do volného daňového oběhu počínaje dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost změn 26.9.2012.