172/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území ČR nebo na daňové území ČR dovezeného
ikona P
Číslo předpisu 172/2006 Sb.
Částka 59
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 19. 4. 2006
Rozeslán dne 28. 4. 2006
Platnost od 28. 4. 2006
Účinnost od 1. 5. 2006
Platnost do 29. 11. 2013
Ruší předpis 257/2005 Sb.
Provádí předpis 676/2004 Sb.
Novelizován předpisem 284/2010 Sb.
Zrušen předpisem 307/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Nařízením vlády se stanoví hodnota kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného.
Hodnota kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného se stanoví částkou 0,33 Kč za kus.
Nařízení vlády č. 257/2005 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného, se zrušuje.

Účinnost 1.5.2006.