ikona Pikona R
373/2011 Sb. - Zákon o specifických zdravotních službách

1 2 3
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3
373/2011 Sb. - Zákon o specifických zdravotních službách
ikona P
Číslo předpisu 373/2011 Sb.
Částka 131
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 11. 2011
Rozeslán dne 8. 12. 2011
Platnost od 8. 12. 2011
Účinnost od 1. 4. 2012
Novelizován předpisem 167/2012 Sb., 47/2013 Sb., 82/2015 Sb., 205/2015 Sb., 264/2016 Sb., 298/2016 Sb., 65/2017 Sb., 183/2017 Sb., 202/2017 Sb., 310/2017 Sb., 277/2019 Sb., 205/2020 Sb., 220/2021 Sb., 261/2021 Sb., 371/2021 Sb., 112/2022 Sb., 177/2022 Sb., 25/2023 Sb., 346/2023 Sb., 412/2023 Sb., 144/2024 Sb.
Prováděn předpisem 104/2012 Sb., 410/2012 Sb., 79/2013 Sb., 391/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o specifických zdravotních službách.
Tento zákon

  1. upravuje poskytování specifických zdravotních služeb a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen "poskytovatel") a práva a povinnosti dalších právnických a fyzických osob v souvislosti s poskytováním specifických zdravotních služeb,
  2. zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), stanoví obecné zásady radiační ochrany osob v souvislosti s lékařským ozářením, režim provádění radiologických postupů a činností zahrnujících lékařské ozáření a míru odpovědnosti poskytovatelů a zdravotnických pracovníků v souvislosti s těmito postupy a činnostmi a stanoví opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

  1. Specifickými zdravotními službami se rozumí zdravotní služby poskytované podle tohoto zákona.
  2. Ustanovení zákona o zdravotních službách se v souvislosti s poskytováním specifických zdravotních služeb použijí, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Účinnost 1.4.2012.