112/2022 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 2/20 ve věci návrhu na zrušení částí §29 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §21 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a §13 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 112/2022 Sb.
Částka 55
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 9. 11. 2021
Rozeslán dne 5. 5. 2022
Platnost od 5. 5. 2022
Účinnost od 5. 5. 2022
Novelizuje předpis 133/2000 Sb., 373/2011 Sb., 89/2012 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 2/20 dne 9. listopadu 2021 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu T. H., v zastoupení advokátem JUDr. Marošem Matiaškem, LL.M., sídlem Ovenecká 33, Praha 7 - Bubeneč, na zrušení §29 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §21 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a §13 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, ve slovech "u žen zvýšené o 50,", za účasti Parlamentu České republiky jako účastníka řízení a vlády jako vedlejší účastnice řízení,

takto:

Návrh se zamítá.