391/2013 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
ikona P
Číslo předpisu 391/2013 Sb.
Částka 152
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 11. 2013
Rozeslán dne 5. 12. 2013
Platnost od 5. 12. 2013
Účinnost od 31. 12. 2013
Provádí předpis 373/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění zdravotního stavu, včetně rozsahu odborných vyšetření, a postupy při jejich zajišťování, seznam nemocí, stavů a vad vylučujících zdravotní způsobilost a náležitosti lékařského posudku, jde-li o posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu, k vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání ve školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu nebo pro uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova, pokud jiným právním předpisem upravujícím posuzování zdravotní způsobilosti není stanoveno jinak.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 3/1981 Věst. MZ ČSR, o péči o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovních činností (registrována v částce č. 15/1981 Sb.).
  2. Směrnice MZ ČSR č. 5/1985 Věst. MZ ČSR, o poskytování zvlášť specializované léčebně preventivní péče vybraným vrcholovým sportovcům (registrována v částce č. 24/1984 Sb.).
  3. Výnos MZ ČSR č. OP-062-10.10.89, kterým se doplňují směrnice č. 3/1981 Věst. MZ ČR (registrován v částce č. 28/1989 Sb.).

Účinnost 31.12.2013.