109/2002 Sb. - Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
ikona P
Číslo předpisu 109/2002 Sb.
Částka 48
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 2. 2002
Rozeslán dne 29. 3. 2002
Platnost od 29. 3. 2002
Účinnost od 1. 7. 2002
Novelizuje předpis 94/1963 Sb., 76/1978 Sb.
Ruší předpis 64/1981 Sb., 176/1996 Sb.
Novelizován předpisem 110/2002 Sb., 476/2004 Sb., 562/2004 Sb., 563/2004 Sb., 383/2005 Sb., 112/2006 Sb., 189/2008 Sb., 274/2008 Sb., 7/2009 Sb., 41/2009 Sb., 281/2009 Sb., 306/2009 Sb., 352/2011 Sb., 375/2011 Sb., 89/2012 Sb., 333/2012 Sb., 401/2012 Sb., 303/2013 Sb., 363/2021 Sb.
Prováděn předpisem 334/2003 Sb., 458/2005 Sb., 60/2006 Sb., 438/2006 Sb., 460/2013 Sb.