110/2002 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 5.2.2002 a vrácenému prezidentem republiky dne 21.2.2002
ikona P
Číslo předpisu 110/2002 Sb.
Částka 48
Druh předpisu usnesení
Druh předpisu (podrobně) usnesení Poslanecké sněmovny
Přijat dne 12. 3. 2002
Rozeslán dne 29. 3. 2002
Platnost od 29. 3. 2002
Účinnost od 13. 4. 2002
Novelizuje předpis 109/2002 Sb.