176/1996 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče
ikona P
Číslo předpisu 176/1996 Sb.
Částka 50
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 15. 5. 1996
Rozeslán dne 20. 6. 1996
Platnost od 20. 6. 1996
Účinnost od 1. 9. 1996
Platnost do 30. 6. 2002
Provádí předpis 76/1978 Sb.
Zrušen předpisem 109/2002 Sb.