ikona Pikona R
304/2013 Sb. - Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů

1 2 3
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3
304/2013 Sb. - Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
ikona P
Číslo předpisu 304/2013 Sb.
Částka 116
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 9. 2013
Rozeslán dne 30. 9. 2013
Platnost od 30. 9. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 161/2006 Sb., 227/2009 Sb., 424/2010 Sb.
Ruší předpis 116/1985 Sb.
Novelizován předpisem 87/2015 Sb., 192/2016 Sb., 298/2016 Sb., 368/2016 Sb., 460/2016 Sb., 303/2017 Sb., 287/2018 Sb., 33/2020 Sb., 527/2020 Sb., 37/2021 Sb., 96/2022 Sb., 416/2022 Sb.
Prováděn předpisem 323/2013 Sb., 351/2013 Sb., 180/2021 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
PŘEDMĚT ÚPRAVY
Veřejné rejstříky

  1. Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen "veřejný rejstřík") se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.
  2. Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách.
  3. Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy.
  4. Veřejný rejstřík je veden v elektronické podobě. Veřejný rejstřík vede soud.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice.
  2. Část třetí zákona č. 161/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, včetně nadpisu.
  3. Část sedmá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, včetně nadpisu.
  4. Část pátá zákona č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, včetně nadpisu.

Účinnost 1.1.2014.