180/2021 Sb. - Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek
ikona P
Číslo předpisu 180/2021 Sb.
Částka 75
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 27. 4. 2021
Rozeslán dne 5. 5. 2021
Platnost od 5. 5. 2021
Účinnost od 1. 6. 2021
Novelizuje předpis 196/2001 Sb., 323/2013 Sb.
Provádí předpis 358/1992 Sb., 304/2013 Sb., 37/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, zákonu č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti a zákonu č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podrobnosti náležitostí, formu a datovou strukturu formuláře pro

a) žádost o zřízení dálkového přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů (dále jen "formulář žádosti o dálkový přístup"),

b) návrh na provedení zápisu do evidence skutečných majitelů (dále jen "formulář návrhu na zápis"),

c) návrh na znepřístupnění údajů v evidenci skutečných majitelů podle §32 zákona (dále jen "formulář návrhu na znepřístupnění"),

d) návrh na zajištění automatického průpisu podle §41 odst. 2 a §61 odst. 2 zákona (dále jen "formulář návrhu na průpis").

Změna vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky.

Změna vyhlášky č. 323/2013 Sb., veřejného rejstříku právnických a fyzických osob, evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích a o podrobnostech týkajících se způsobu dálkového přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů a některým údajům v evidenci svěřenských fondů a o zrušení některých vyhlášek.