37/2021 Sb. - Zákon o evidenci skutečných majitelů
ikona P
Číslo předpisu 37/2021 Sb.
Částka 17
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 1. 2021
Rozeslán dne 3. 2. 2021
Platnost od 3. 2. 2021
Účinnost od 1. 6. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.6.2021. Ustanovení §17 odst. 5 až 7 pozbývají účinnosti dnem 1.2.2022. Ustanovení §65e odst. 8 až 10 zákona č. 304/2013 Sb. pozbývají účinnosti dnem 1.2.2022.
Novelizuje předpis 304/2013 Sb.
Prováděn předpisem 180/2021 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o evidenci skutečných majitelů.

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

a) vedení evidence skutečných majitelů a

b) některá práva a povinnosti vznikající v souvislosti se zjišťováním skutečného majitele a zápisem údajů o něm do evidence skutečných majitelů.

§64 - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.