87/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva
ikona P
Číslo předpisu 87/2015 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 3. 2015
Rozeslán dne 17. 4. 2015
Platnost od 17. 4. 2015
Účinnost od 1. 5. 2015
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 549/1991 Sb., 150/2002 Sb., 292/2013 Sb., 304/2013 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva.
Změny:

 • Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §5, §7 (změny),
  • vkládá se nový §7a „Výběr a odvod poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem“ včetně nadpisu,
  • §8 až §10, §11 (změny),
  • v příloze v položce 11 (změny),
  • doplňuje se položka 39 „Poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem“ včetně nadpisu.

Čl. II - Přechodné ustanovení >>

 • Změna v §9 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV - Přechodné ustanovení >>

 • Změna zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
  Změny v ustanoveních:
  • §108 (změny),
  • vkládá se nový §353a „Místní příslušnost“ včetně nadpisu,
  • §458 (změny).

Čl. VI - Přechodné ustanovení >>

 • Změna v §7 odst. 3 a v §31 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VIII - Přechodná ustanovení >>

 • Změna v §114 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.