354/1997 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/94 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 354/1997 Sb.
Částka 115
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 17. 12. 1997
Rozeslán dne 31. 12. 1997
Platnost od 31. 12. 1997
Účinnost od 1. 1. 1998
Platnost do 29. 12. 2003
Novelizuje předpis 79/1994 Sb.
Zrušen předpisem 330/2003 Sb.