72/1996 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/94 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/95 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 72/1996 Sb.
Částka 22
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 20. 3. 1996
Rozeslán dne 29. 3. 1996
Platnost od 29. 3. 1996
Účinnost od 1. 4. 1996
Platnost do 29. 12. 2003
Opraven předpisem REG 964101
Novelizuje předpis 79/1994 Sb.
Zrušen předpisem 330/2003 Sb.