454/2000 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 454/2000 Sb.
Částka 128
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 11. 12. 2000
Rozeslán dne 22. 12. 2000
Platnost od 22. 12. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Platnost do 29. 12. 2003
Novelizuje předpis 253/1992 Sb.
Zrušen předpisem 330/2003 Sb.