249/1998 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/94 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 249/1998 Sb.
Částka 86
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 19. 10. 1998
Rozeslán dne 2. 11. 1998
Platnost od 2. 11. 1998
Účinnost od 1. 1. 1999
Platnost do 31. 12. 2003
Novelizuje předpis 79/1994 Sb.
Zrušen předpisem 330/2003 Sb.