78/1994 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 78/1994 Sb.
Částka 26
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 3. 1994
Rozeslán dne 29. 4. 1994
Platnost od 29. 4. 1994
Účinnost od 29. 4. 1994
Platnost do 30. 12. 2003
Novelizuje předpis 253/1992 Sb.
Ruší předpis 43/1993 Sb., 288/1993 Sb.
Zrušen předpisem 330/2003 Sb.