67/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 67/2002 Sb.
Částka 31
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 11. 2. 2002
Rozeslán dne 19. 2. 2002
Platnost od 19. 2. 2002
Účinnost od 1. 3. 2002
Platnost do 29. 12. 2003
Novelizuje předpis 253/1992 Sb.
Zrušen předpisem 330/2003 Sb.