253/1992 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
ikona P
Číslo předpisu 253/1992 Sb.
Částka 54
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 4. 1992
Rozeslán dne 12. 6. 1992
Platnost od 12. 6. 1992
Účinnost od 12. 6. 1992
Platnost do 30. 12. 2003
Ruší předpis 504/1990 Sb.
Provádí předpis 143/1992 Sb.
Novelizován předpisem 43/1993 Sb., 288/1993 Sb., 78/1994 Sb., 142/1995 Sb., 71/1996 Sb., 326/1996 Sb., 107/1997 Sb., 353/1997 Sb., 248/1998 Sb., 126/2000 Sb., 454/2000 Sb., 67/2002 Sb., 469/2002 Sb., 582/2002 Sb.
Zrušen předpisem 330/2003 Sb.