326/1996 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 326/1996 Sb.
Částka 96
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 23. 12. 1996
Rozeslán dne 31. 12. 1996
Platnost od 31. 12. 1996
Účinnost od 1. 1. 1997
Platnost do 29. 12. 2003
Novelizuje předpis 253/1992 Sb.
Zrušen předpisem 330/2003 Sb.