127/2000 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/94 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 127/2000 Sb.
Částka 37
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 26. 4. 2000
Rozeslán dne 29. 4. 2000
Platnost od 29. 4. 2000
Účinnost od 1. 5. 2000
Poznámka k účinnosti Čl. I a II nabývají účinnosti dnem 1.7.2000.
Platnost do 30. 12. 2003
Novelizuje předpis 79/1994 Sb.
Zrušen předpisem 330/2003 Sb.