327/1996 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/94 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 327/1996 Sb.
Částka 96
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 23. 12. 1996
Rozeslán dne 31. 12. 1996
Platnost od 31. 12. 1996
Účinnost od 1. 1. 1997
Platnost do 29. 12. 2003
Novelizuje předpis 79/1994 Sb.
Zrušen předpisem 330/2003 Sb.