142/1995 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 142/1995 Sb.
Částka 38
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 14. 6. 1995
Rozeslán dne 31. 7. 1995
Platnost od 31. 7. 1995
Účinnost od 1. 8. 1995
Platnost do 29. 12. 2003
Opraven předpisem REG 954501
Novelizuje předpis 253/1992 Sb.
Zrušen předpisem 330/2003 Sb.